Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 roku.

28 września w ramach nowej segmentacji rynku NewConnect akcje IAI S.A. trafiły do najlepszego segmentu NC Focus. Trafiają tam spółki dywidendowe, generujące wzrosty przychodów i zysków oraz mające stabilną pozycję finansową i dobrą historię na giełdzie. To kolejne, obiektywne, docenienie wyników IAI S.A. Aby jeszcze podkreślić dobre wiadomości, to szacunkowe przychody ze sprzedaży w wrześniu przekroczyły 1,65 miliona netto (wzrost o około 40% w porównaniu do września 2015 roku). Z drugiej strony efekt zmian w cenniku IAI-Shop.com opisany w ubiegłym miesiącu pojawi się w październiku, a teraz prezentujemy kolejne zmiany w cenniku IdoSell Booking. To wszystko daje podstawy aby z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały.

Na co dodatkowo warto zwrócić uwagę:

  1. Nowe abonamenty w IdoSell Booking, które są zupełnie nowym podejście do abonamentów i zupełnie nowa oferta dla dużych klientów.
  2. Nowe rozwiązania wspierające eksport.
  3. Rozliczenie VAT od przesyłek dla firm, które sprzedają z obniżonym VAT.

Pełna treść raportu:
plik Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.