Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport okresowy za II kwartał 2010 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego drugi kwartał 2010 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

plik Raport kwartalny za II kwartał 2010