Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport okresowy za II kwartał 2011 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego drugi kwartał 2011 roku.

Z ważnych informacji:

  1. przekroczenie miliona złotych przychodów kwartalnie netto,
  2. zdecydowany wzrost rentowności,
  3. przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2011 roku były o 48,54% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku i aż o 128,66% wyższe niż w pierwszym kwartale 2009 roku,
  4. środki pieniężne na koniec drugiego kwartału w IAI wynosiły niemalże 2,4 miliona złotych i zwiększyły się o 16% względem pierwszego kwartału 2011 roku i 36% wobec drugiego kwartału 2010 roku,
  5. zakończenie kolejnych etapów poprzedzających ekspansję zagraniczną,
  6. gruntowne zmiany w zarządzaniu maskami sklepów,
  7. wprowadzenie szeregu nowości do usługi IAI-Shop.com

Był to niewątpliwie bardzo dobry kwartał dla IAI i kolejny, w którym nasze wyniki były coraz lepsze.

plik Raport za II kwartał 2011

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"