Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego trzeci kwartał 2012 roku.

Warto przeczytać w raporcie:

  1. Przychody i EBITDA rosną bardzo szybko w porównaniu z poprzednim rokiem. Tempo wzrostu przychodów to 38,66%
  2. Przychody rosną bardzo szybko także w porównaniu z poprzednim kwartałem. Trzeci kwartał tego roku był lepszy od drugiego o ponad 13%
  3. Spółka w trzecim kwartale wprowadziła szereg nowych usług, których efekty finansowe już widać w tym raporcie, ale będą szczególnie odczuwalne w czwartym i każdym kolejnym kwartale

Polecamy cały raport:
plik Raport za III kwartał 2012

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"