Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport okresowy za IV kwartał 2018r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego czwarty kwartał 2018 roku.Przychody, koszty i zysk ze sprzedaży po czterech kwartałach 2018 r.

Na co warto zwrócić uwagę:

  1. W 2018 roku IAI S. A. osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 56%, zysk netto jest na rekordowo wysokim poziomie 7,4 miliona złotych, czyli 61% więcej niż rok temu. Zarząd szacuje, że ostatecznie skorygowana EBITDA za rok obrotowy 2018 osiągnie poziom około 16 mln złotych.
  2. W wyniku podpisanej umowy inwestycyjnej pomiędzy Akcjonariuszami, Spółką i Funduszem MCI.EuroVentures prowadzona jest procedura delistingu Spółki. 12 lutego 2019 roku na 7 posiedzeniu Komicja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce IAI S.A. z dniem 5 marca 2019 roku.
  3. Wprowadzenie Smart CLOUD, który trafia wprost do małych sprzedawców i zdecydowanie poszerza rynek na którym działa IdoSell Shop.
  4. IdoSell Shop osiągnął 99,9653% dostępności (SLA) za 2018 rok i świetnie obsługuje piki sprzedażowe, co potwierdza profesjonalność i skalowalność usługi
  5. Channel Manager IdoSell Booking ma status Booking.com Premier Connectivity Partner

Polecamy przeczytać pełen raport kwartalny:
plik Raport okresowy za IV kwartał 2018r.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"