Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport za I kwartał 2012

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego pierwszy kwartał 2012 roku.

Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na:

  1. Przychody kwartalne w wysokości 1,2 milina złotych netto, co jest rekordem w historii IAI. Wzrosła też zdecydowanie EBITDA, co pokazuje zdolność IAI do generowania środków pieniężnych z działalności operacyjnej i powinno cieszyć inwestorów.
  2. Wprowadziliśmy sporo nowych usług, które w ujęciu kwartalnym pokazują swoją współzależność i kompleksowość. W raporcie pokazujemy jak poszczególne zmiany wpływają na siebie nawzajem i jakie korzyści przynoszą.
  3. Na rynku znalazły się także nowe usługi i produkty, które rozszerzają źródła przychodów IAI, dzięki czemu aby generować zyski, IAI nie musi podnosić cen
  4. Rozliczenie pierwszych środków z dotacji, uzyskanych w formie zaliczki z projektu Service Emporium dofinansowanego w ramach działania PO IG 1.4
plik Raport za I kwartał 2012

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"