Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport za IV kwartał 2011

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego czwarty kwartał 2011 roku.

Najważniejsze w raporcie:

  1. przychody w wysokości ponad miliona złotych netto
  2. wprowadzenie szeregu nowych usług, które uzupełniają i rozbudowują dotychczasowy model biznesowy Spółki, w tym szczególnie zakupy grupowe przesyłek kurierskich z DPD
  3. wprowadzenie nowych usług i zmiany w Cenniku, które przełożą się na wyższe przychody Spółki
  4. wzrost inwestycji związanych z realizacją projektu Service Emporium dofinansowanego w ramach działania PO IG 1.4
  5. wyróżnienie w rankingu Deloitte Technology Fast50
  6. dynamiczny rozwój usługi IAI-Shop.com
plik Raport za IV kwartał 2011

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"