Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Rejestracja zmiany w KRS - zmiana adresu siedziby Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 23/2013 z dnia 27 września 2013 roku, Zarząd Spółki zawiadamia, że 8 listopada 2013 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki:
IAI S.A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".