Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd IAI S.A. ("Emitent") informuje, o otrzymaniu zawiadomienia datowanego na dzień 16 czerwca 2017 r. w trybie Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Pana Pawła Fornalskiego, Prezesa Zarządu Emitenta dotyczące transakcji sprzedaży akcji Emitenta w dniu 16 czerwca 2017 r.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

plik Zawiadomienie o transakcjach 18 06 2017