Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 13.11.2018 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 listopada 2018 roku.

W porównaniu do ogłoszonego 17 października 2018 roku NWZA zdecydowało się zmienić treść części uchwał, przedstawionych w projektach uchwał razem z zwołaniem NWZA.

Przede wszystkim w uchwale 3/2018/NWZ warunkowo postanowiono powołać w skład Zarządu Spółki Pana Łukasza Wierdaka, powierzając funkcję Dyrektora Finansowego. Następnie w uchwałach 4/2018/NWZ, 5/2018/NWZ, 6/2018/NWZ warunkowo do Rady Nadzorczej Spółki powołano panów: Krzysztofa Konopińskiego, Piotra Popławskiego i Dominika Keila.

W treści uchwały nr 7/2018/NWZ uzupełniono parametry finansowe pożyczki, która ma być udzielona Spółce na wykup akcji. Z kolei w uchwale 8/2018/NWZ uzupełniono wartości liczbowe i finansowe dotyczące procedury wykupu akcji własnych przez Spółkę.

W treści uchwały nr 2/2018/NZWZ zrezygnowano z powołania komisji skrutacyjnej, ponieważ na NWZA było obecnych tylko dwóch akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pełna treść uchwał podjętych na WZA:
plik Pełna treść uchwał na NZWA IAI S.A. 13 listopada 2018 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski
Sebastian Muliński