Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24.06.2014 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku.

W porównaniu do ogłoszonego 28 maja 2014 roku WZA zdecydowało się zmienić porządek obrad. Ze względu na fakt, że w WZA uczestniczyło dwóch akcjonariuszy zrezygnowano z wyboru komisji skrutacyjnej. Z tego samego powodu Przewodniczący Posiedzenia został wybrany na samym początku przez aklamację. W ten sposób pominięta została uchwała numer 1, która zgodnie z projektem dotyczyła wyboru Przewodniczącego WZA.

Zmieniono również sposób głosowania nad absolutorium dla członków zarządu. Aby nie zachodził konflikt interesów akcjonariusze obecni na WZA nie głosowali nad uchwałami przyznającymi im absolutorium. W związku z czym nie odbyło się głosowanie nad jedna uchwałą o absolutorium dla Zarządu IAI S.A. a WZA przyjęło dwie uchwały udzielające absolutorium każdemu członkowi Zarządu.

W ujęciu do projektów uchwał ogłoszonych 28 maja 2014 roku redakcyjne zmiany, które nie wpływają na ideę oraz cel i zakres uchwał, zostały wprowadzone w uchwałach 2/2014/ZWZ, 6/2014/ZWZ, 7/2014/ZWZ, 8/2014/ZWZ, 9/2014/ZWZ.

plik Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24.06.2014 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".