Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 23.06.2016 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 roku.

W porównaniu do ogłoszonego 27 maja 2016 roku WZA zdecydowało się zmienić treść części uchwał, przedstawionych w projektach uchwał razem z zwołaniem WZA. Przede wszystkim w treści uchwały nr 2/2015/ZWZ zrezygnowano z powołania komisji skrutacyjnej, ponieważ na WZA było obecnych tylko dwóch akcjonariuszy.

Zmieniono również sposób głosowania nad absolutorium dla członków zarządu. Aby nie zachodził konflikt interesów akcjonariusze obecni na WZA nie głosowali nad uchwałami przyznającymi im absolutorium. W związku z czym nie odbyło się głosowanie nad jedna uchwałą o absolutorium dla Zarządu IAI S.A. a WZA przyjęło dwie uchwały udzielające absolutorium każdemu członkowi Zarządu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik z treścią uchwał
plik Treść uchwał z WZA 26 czerwca 2016