Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 roku.

W porównaniu do ogłoszonego 30 maja 2017 roku WZA zdecydowało się zmienić treść części uchwał, przedstawionych w projektach uchwał razem z zwołaniem WZA. Przede wszystkim w treści uchwały nr 2/2017/ZWZ zrezygnowano z powołania komisji skrutacyjnej, ponieważ na WZA było obecnych tylko dwóch akcjonariuszy.

Zmieniono również sposób głosowania nad absolutorium dla członków zarządu. Aby nie zachodził konflikt interesów akcjonariusze obecni na WZA nie głosowali nad uchwałami przyznającymi im absolutorium. W związku z czym nie odbyło się głosowanie nad jedna uchwałą o absolutorium dla Zarządu IAI S.A. a WZA przyjęło dwie uchwały udzielające absolutorium każdemu członkowi Zarządu.

plik Pełna treść uchwał WZA IAI S.A. 27 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu, CEO IAI S.A.

Sebastian Muliński
Wiceprezes Zarządu, COO IAI S.A.