Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ IAI S.A. dnia 20 grudnia 2018 r.

Zarząd IAI S.A. przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2018 roku.

  1. Paweł Fornalski - liczba akcji: 5300324 - liczba głosów: 5300324, co stanowi 64,98%* głosów w ogólnej liczbie głosów i głosów na WZA 20 grudnia 2018 roku.
  2. Sebastian Muliński - liczba akcji: 2021053 - liczba głosów: 2021053, co stanowi 24,78%* głosów w ogólnej liczbie głosów i głosów na WZA 20 grudnia 2018 roku.
  3. IAI spółka akcyjna - liczba akcji: 671733 - liczba głosów: 671733, co stanowi 8,24%* głosów w ogólnej liczbie głosów i głosów na WZA 20 grudnia 2018 roku.

*Z uwzględnieniem liczby głosów z akcji własnych posiadanych przez IAI S.A., przy czym IAI S.A. nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych stosownie do art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%