Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zakup akcji przez członka Zarządu Spółki

Zarząd IAI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od jednego z Zarządu zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 16 czerwca 2010 do 31 grudnia 2010 roku Zarządy nabył łącznie 2457 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

16.06.2010 241 akcji po cenie 3 zł każda
29.06.2010 261 akcji po cenie 3,23 zł każda
1.07.2010 38 akcji po cenie 3,29 zł każda
20.08.2010 194 akcji po średniej cenie 3,24 zł
23.09.2010 29 akcji po cenie 3,12 zł każda
24.09.2010 150 akcji po cenie 3,1 zł każda
27.09.2010 30 akcji po cenie 3,14 zł każda
30.09.2010 10 akcji po cenie 3,14 zł każda
1.10.2010 75 akcji po cenie 3,05 zł każda
11.10.2010 100 akcji po cenie 3,08 zł każda
12.10.2010 92 akcji po cenie 2,96 zł każda
19.10.2010 10 akcji po cenie 2,6 zł każda
20.10.2010 150 akcji po średniej cenie 2,71 zł
21.10.2010 72 akcji po cenie 2,74 zł każda
16.11.2010 100 akcji po cenie 2,64 zł każda
17.11.2010 200 akcji po cenie 2,64 zł każda
18.11.2010 150 akcji po cenie 2,64 zł każda
19.11.2010 40 akcji po cenie 2,64 zł każda
23.11.2010 9 akcji po cenie 2,61 zł każda
29.11.2010 114 akcji po cenie 2,62 zł każda
8.12.2010 216 akcji po cenie 2,54 zł każda
9.12.2010 10 akcji po cenie 2,55 zł każda
10.12.2010 5 akcji po cenie 2,6 zł każda
22.12.2010 101 akcji po średniej cenie 2,55 zł
29.12.2010 30 akcji po cenie 2,53 zł każda
31.12.2010 30 akcji po cenie 2,49 zł każda

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu)