Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zakup akcji przez członka Zarządu Spółki

Zarząd IAI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od jednego z członków Zarządu zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 19 stycznia 2011 do 1 września 2011 roku Członek Zarządu nabył łącznie 986 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

20-01-2011 189 akcji po cenie 2,40 zł każda
24-01-2011 40 akcji po cenie 2,45 zł każda
27-01-2011 15 akcji po cenie 2,23 zł każda
01-02-2011 50 akcji po cenie 2,30 zł każda
02-02-2011 20 akcji po cenie 2,30 zł każda
16-02-2011 42 akcji po cenie 2,20 zł każda
18-02-2011 30 akcji po cenie 2,14 zł każda
23-02-2011 30 akcji po cenie 2,00 zł każda
24-02-2011 30 akcji po cenie 2,15 zł każda
01-03-2011 23 akcji po cenie 2,15 zł każda
11-03-2011 105 akcji po średniej cenie 2,14 zł
08-04-2011 135 akcji po cenie 2,45 zł każda
26-04-2011 20 akcji po cenie 2,55 zł każda
05-07-2011 25 akcji po cenie 1,97 zł każda
09-08-2011 100 akcji po cenie 1,80 zł każda
11-08-2011 87 akcji po cenie 1,80 zł każda
17-08-2011 25 akcji po cenie 1,71 zł każda
01-09-2011 20 akcji po cenie 1,74 zł każda

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Sebastian Muliński