Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawarcie umowy nabycia 49% udziałów w Traffic Trends Sp. z o.o.

Logo Traffic Trends Zarząd IAI S.A. (Emitent) informuje, że 17 września 2013 r. zawarł umowę nabycia 33 (słownie: trzydziestu trzech) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3 300 zł (100 złotych każdy) w Traffic Trends spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Kupione udziały stanowią 49% w kapitale zakładowym nabywanej Spółki oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Nabycie udziałów w całości finansowane jest ze środków własnych Emitenta. Wszystkie udziały są wolne od wad prawnych. Pozostałe postanowienia umowy nabycia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów

Traffic Trends sp. z o.o. zajmuje się obsługą sklepów oraz serwisów internetowych z zakresu SEO i SEM (przede wszystkim pozycjonowanie, pomoc w osiąganiu wysokich wyników w wyszukiwarkach oraz reklama AdWords), a także marketingiem prowadzonym w sieciach społecznościowych, inbound marketingiem oraz optymalizacją konwersji w sklepach marketingowych. Traffic Trends zamknął poprzedni rok obrachunkowy pozytywnym wynikiem finansowym. Zarząd Emitenta ocenił inwestycję jako bezpieczną i korzystną dla akcjonariuszy na podstawie współpracy i obserwacji rozwoju usług Traffic Trends sp. z o.o. od 2011 roku. Traffic Trends sp. z o.o. jest partnerem Emitenta i obsługuje jego klientów w zakresie pozycjonowania oraz marketingu internetowego, ponadto ma doświadczenie z obsługi sklepów internetowych na rynku niemieckim i brytyjskim. Emitent nie planuje prowadzenia takich działań w ramach marek IAI‑Shop.com lub IdoSell, ponieważ ta usługa z założenia jest ogólnodostępna dla wszystkich, nawet konkurujących ze sobą sklepów. Jednak oferowanie takich usług pod inną marką, ale w ramach grupy spółek IAI S.A., pozwoli na sprzedaż szerszego niż obecnie asortymentu, a przez to zwiększenie przychodów z obsługi obecnych klientów i pozyskanie nowych. Obie Spółki będą prowadziły wspólnie prace rozwojowe, które zaowocują rozszerzeniem zakresu obsługi klientów o nowe produkty i usługi. Zakup udziałów w Traffic Trends sp. z o.o. wpisuje się w strategię Emitenta zwiększania udziału w polskim rynku e-handlu. Poprzez oferowanie usług Traffic Trends sp. z o.o. na rynku niemieckim oraz brytyjskim także wpisuje się w ekspansję zagraniczną Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".