Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawarcie umowy nabycia udziałów w Cupsell sp. z o.o.

Zarząd IAI S.A. (Emitent) informuje, że 7 października 2014 r. zawarł umowę nabycia 270 (słownie: dwustu siedemdziesięciu) udziałów o łącznej wartości nominalnej 27 000 zł (100 złotych każdy) w CupSell spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) z siedzibą w Poznaniu. Kupione udziały stanowią 35% w kapitale zakładowym nabywanej Spółki oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Nabycie udziałów w całości finansowane jest z środków własnych Emitenta. Wszystkie udziały są wolne od wad prawnych. Pozostałe postanowienia umowy nabycia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

CupSell sp. z o.o., prowadzi platformę sprzedaży internetowej CupSell.pl, która prężnie się rozwija. Głównym źródłem przychodów CupSell jest sprzedaż odzieży i gadżetów, tworzonych na zamówienie z gotowym wzorem lub z wzorem wgranym przez klienta przez stronę internetową. Spółka umożliwia tworzenie sklepów internetowych na swojej platformie z takimi towarami, sama zajmując się ich produkcją oraz dostarczaniem do klienta. Spółka czerpie zyski ze sprzedaży towarów i dzieli się prowizją ze sprzedaży  z osobami prowadzącymi sklepy internetowe na jej platformie. Głównymi partnerami Spółki są w tej chwili blogerzy, znane osobowości z Internetu, które mogą osiągać dodatkowe przychody ze swojej działalności, przez sprzedawanie swoim fanom towarów, głównie koszulek, z zaprojektowanymi przez nich grafikami.

CupSell sp. z o.o. działa na rynku od kilku lat i zdobyła uznanie oraz jest rozpoznawalną marką. Jej roczne przychody oscylują na poziomie kilku milionów złotych i rosną w tempie przekraczającym ponad 100% rocznie. Model biznesowy jest skalowalny i jest możliwa jego szybka internacjonalizacja.

Celem działania Emitenta jest uzyskania 50% udziału w polskim rynku e-handlu oraz wyjście na rynki zagraniczne. Inwestycja w Spółkę realizuje te dwa cele. Rynek, na którym działa Spółka, jest komplementarny dla rynku usługi IAI-Shop.com (IdoSell Shop) Emitenta. IAI-Shop.com (IdoSell Shop) jest dedykowane profesjonalnym, dużym sprzedawcom i nie przyciągnie licznej grupy drobnych sprzedawców, których bardzo skutecznie pozyskuje Spółka, w tej chwili obsługująca już kilkadziesiąt tysięcy sklepów. W ten sposób, przez przepływ kapitału oraz know-how, Emitent znacząco powiększa swój udział w polskim rynku e-handlu i oczekuje jego dalszego wzrostu w przyszłości.

W najbliższym czasie Emitent nie przewiduje kolejnych inwestycji w CupSell sp. z o. o. Celem inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, zwiększenie jej sprzedaży w Polsce w ciągu kolejnych lat o 100% rocznie oraz jej wejście na rynki zagraniczne. Emitent spodziewa się wypłat dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w Spółce w ciągu dwóch lat.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski (Prezes Zarządu, CEO IAI S.A.)
Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu, COO IAI S.A.)