Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 16 października 2018 r. otrzymała od Pawła Fornalskiego i Sebastiana Mulińskiego zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie akcjonariuszy:
plik Zawiadomienie Sebastian Muliński
plik Zawiadomienie Paweł Fornalski

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji