Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. otrzymała od Pawła Fornalskiego, Sebastiana Mulińskiego oraz spółki IdoSell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

plik Zawiadomienie akcjonariusza Pawła Fornalskiego
plik Zawiadomienie Akcjonariusza Sebastiana Mulińskiego
plik Zawiadomienie akcjonariusza IdoSell sp. z o. o.