Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 9 października 2014 do 22 października 2014 roku Członek Rady Nadzorczej zbył łącznie 5000 akcji i nabył 54 akcje Spółki IAI S.A. w tym:

09.10.2014 zbycie 5000 szt. po cenie 5,10 zł każda
22.10.2014 nabycie 10 szt. po cenie 4,50 zł każda
22.10.2014 nabycie 44 szt. po cenie 4,60 zł każda

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.