Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 24 lutego 2014 do 15 grudnia 2014 roku Członek Rady Nadzorczej zbył łącznie 5163 akcji i nabył łącznie 500 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

24.02 zbycie 320 szt. po cenie 3,60 zł każda
26.02 zbycie 240 szt. po cenie 3,60 zł każda
27.03 zbycie 470 szt. po cenie 3,34 zł każda
17.04 zbycie 1000 szt. po cenie 3,50 zł każda
20.05 zbycie 1500 szt. po cenie 3,74 zł każda
10.06 zbycie 950 szt. po cenie 3,90 zł każda
08.10 zbycie 683 szt. po cenie 5,00 zł każda

08.12 nabycie 88 szt. po cenie 4,34 każda
15.12 nabycie 412 szt. po cenie 4,34 każda

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.