Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 19 marca 2015 do 17 grudnia 2015 roku Członek Rady Nadzorczej sprzedał łącznie 2900 akcji i nabył łącznie 2137 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

19.03 sprzedaż 920 akcji po cenie 5,80 każda
02.04 sprzedaż 1000 akcji po cenie 6,35 każda
08.04 sprzedaż 310 akcji po cenie 6,35 każda
22.04 nabycie 500 akcji po cenie 5,85 każda
23.04 nabycie 250 akcji po cenie 5,85 każda
18.05 sprzedaż 670 akcji po cenie 6,40 każda
24.06 nabycie 115 akcji po cenie 5,71 każda
26.06 nabycie 70 akcji po cenie 5,89 każda
29.06 nabycie 150 akcji po cenie 5,75 każda
11.08 nabycie 300 akcji po cenie 5,71 każda
27.08 nabycie 72 akcji po cenie 5,10 każda
01.10 nabycie 40 akcji po cenie 5,49 każda
04.11 nabycie 30 akcji po cenie 5,10 każda
05.11 nabycie 100 akcji po cenie 4,81 każda
13.11 nabycie 80 akcji po cenie 4,50 każda
16.11 nabycie 100 akcji po cenie 4,60 każda
18.11 nabycie 100 akcji po cenie 4,60 każda
26.11 nabycie 150 akcji po cenie 4,38 każda
02.12 nabycie 50 akcji po cenie 4,62 każda
17.12 nabycie 30 akcji po cenie 4,63 każda

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.