Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 25 lutego 2016 do 30 listopada 2016 roku Członek Rady Nadzorczej sprzedał łącznie 700 akcji i nabył łącznie 70 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

25.02 nabycie 30 akcji po cenie 3,90 zł
23.03 nabycie 40 akcji po cenie 3,80 zł
23.05 sprzedaż 100 akcji po 4,95 zł
30.11 sprzedaż 600 akcji po 6,25 zł

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.