Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Zarządu

Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Zarządu zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 24 listopada 2015 do 29 grudnia 2015 roku Członek Zarządu nabył łącznie 166 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

24 XI - nabycie 10 szt. po cenie 4.58 zł każda.
24 XI - nabycie 5 szt. po cenie 4.58 zł każda.
27 XI - nabycie 6 szt. po cenie 4.48 zł każda.
27 XI - nabycie 34 szt. po cenie 4.38 zł każda.
04 XII - nabycie 20 szt. po cenie 4.65 zł każda.
09 XII - nabycie 25 szt. po cenie 4.66 zł każda.
16 XII - nabycie 10 szt. po cenie 4.59 zł każda.
17 XII - nabycie 1 szt. po cenie 4.66 zł każda.
17 XII - nabycie 20 szt. po cenie 4.63 zł każda.
21 XII - nabycie 10 szt. po cenie 4.59 zł każda.
28 XII - nabycie 10 szt. po cenie 4.7 zł każda.
29 XII - nabycie 5 szt. po cenie 4.85 zł każda.
29 XII - nabycie 10 szt. po cenie 4.8 zł każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.