Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd IAI S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia datowanego na dzień 30 września 2017 r. w trybie Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR od Pana Piotra Fornalskiego, Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

plik Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR