Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 18 października 2018 r. otrzymała od Pawła Fornalskiego, Sebastiana Mulińskiego oraz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawiadomienie zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej w związku z zawarciem porozumienia w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

plik Zawiadomienie porozumienia akcjonariuszy

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji