Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2018 r. złożyła Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej w związku z dokonaniem przymusowego wykupu akcji Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

plik Zawiadomienie po przymusowym wykupie akcji IAI S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji