Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. otrzymała od Pawła Fornalskiego, Sebastiana Mulińskiego, IdoSell sp. z o.o., IAI S.A. oraz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawiadomienie zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy o ofercie publicznej w związku z przystąpieniem IdoSell sp. z o.o. do porozumienia w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

plik Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji