Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 11 października 2013 do 18 października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej zbył łącznie 6000 akcji Spółki IAI S.A. w tym:

11.10.2013 zbycie 3000 szt po 2,90 każda
17.10.2013 zbycie 694 szt po 3,10 każda
18.10.2013 zbycie 2306 szt po 3,10 każda

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.