Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie (dalej: "Spółka") informuje, że zmianie uległ adres siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji jest następujący:

IAI S.A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Inne dane korespondencyjne, w tym adresy e-mail, numer telefonu oraz faxu nie uległy zmianie.

Spółka zapowiadała już w maju br. przeprowadzkę do nowego biura. Ta przestrzeń biurowa zapewni Spółce możliwość dalszego rozwoju, zwiększanie zatrudnianie (szczególnie pod kątem ekspansji na nowe rynki) oraz zwiększy bezpieczeństwo biznesowe i efektywność pracy Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".