Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok

Zarząd IAI S.A. przekazuje informację, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r. o jeden dzień, z 28 na 29 maja 2012 r.

Pierwotna data, 28 maja 2012 roku, pokrywa się z spotkaniem Zarządu Spółki z inwestorami i klientami w Warszawie. Zarząd Spółki, zmieniając termin publikacji raportu o jeden dzień, nie chce aby te wydarzenia się pokrywały w czasie.