Raport miesięczny za marzec 2013 r.
2013-04-08

Prezentujemy raport miesięczny za marzec, który był kolejnym miesiącem szybkiego wzrostu przychodów IAI S.A. Zawiera także informacje o wzroście przychodów pierwszym kwartale 2013 roku.

więcej