Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za marzec 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2013 roku.

Na co warto zwrócić uwagę w tym raporcie:

  • szacowany na 50% wzrost przychodów I kwartale 2013 roku wobec analogicznego okresu z 2012 roku
  • przychody ze sprzedaży z marca 2013 były o około 65% wyższe niż w marcu 2012
  • wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które zwiększą przychody naszych klientów i IAI w przyszłych okresach
  • na wyniki finansowe pozytywnie wpłynie rozliczenie kolejnej transzy dotacji unijnej

Zachęcamy do lektury raportu
plik Raport miesięczny IAI S.A. II 2013