Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Specjalnie dla inwestorów kupujących nasze aukcje, wybraliśmy, zebraliśmy i opracowaliśmy informacje o najistotniejszych wydarzeniach z życia IAI

Wiadomości istotne dla inwestujących w IAI (wrzesień 2016)


Komunikat Zarządu w sprawie odmowy wydania zezwolenia na świadczenie usług jako Krajowa Instytucja Płatnicza
2016-09-14

KNF odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez IAI S.A. Nie jest to jednak zamknięcie postępowania, ponieważ wniosek IAI S.A. będzie ponownie rozpoznawany, ze względu na formułę procedury, a wszelkie materiały będą przedstawione ponownie i rozszerzone według zaleceń KNF. Postępowanie toczyło się od kwietnia 2012 roku i tuż przed wydaniem decyzji IAI S.A. otrzymało informację o zamknięciu postępowania bez wątpliwości i uwag ze strony KNF.

więcej
Raport miesięczny za sierpień 2016 r.
2016-09-08

Nowy cennik oraz inne nowości prezentowane przez IAI idą w stronę wzrostu przychodów Spółki oraz większej elastyczności w generowaniu przychodów jej Klientów oraz jej samej. Nowości pozwalają rosnąć sklepom i ośrodkom noclegowym, a zmiany w Cenniku i Regulaminie powodują, że te wzrosty są spójne z przychodami Spółki.

więcej