Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Komunikat Zarządu w sprawie odmowy wydania zezwolenia na świadczenie usług jako Krajowa Instytucja Płatnicza

Zarząd IAI SA. informuje, że na 320 posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego, 13 września 2016 r., podjęta została decyzja o odmówieniu wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez IAI S.A., ze względu na niespełnianie wymogów określonych przepisami ustawy o usługach płatniczych. Nie jest to jednak zamknięcie postępowania, ponieważ wniosek IAI S.A. będzie ponownie rozpoznawany, ze względu na formułę procedury, a wszelkie materiały będą przedstawione ponownie i rozszerzone według zaleceń KNF. Postępowanie toczyło się od kwietnia 2012 roku i tuż przed wydaniem decyzji IAI S.A. otrzymało informację o zamknięciu postępowania bez wątpliwości i uwag ze strony KNF.

Zarząd IAI S.A. nie otrzymał jeszcze szczegółowych informacji o przyczynach odmowy. Decyzja KNF nie jest ostateczna i podlega ona procedurze odwoławczej, która zostanie uruchomiona po otrzymaniu przez Zarząd stosownych dokumentów.

Do czasu zakończenia procedury ponownego rozpatrzenia wniosku IAI S.A., wszelkie usługi płatnicze świadczone przez IAI S.A. będą kontynuowane w niezmienionej formie, zgodnie z prawem.

Sprzedaż usług płatniczych jest częścią działalności Spółki i postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej dotyczy tylko tylko tego zakresu, który stanowi niewielki procent przychodów.

Zarząd nie widzi zagrożenia spadku przychodów ze sprzedaży oraz przygotowuje możliwe alternatywne rozwiązania, które zapewnią możliwość dystrybucji usług kurierskich i płatniczych na podobnych warunkach bez konieczności posiadania zezwolenia od KNF.