Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

IAI Bridge 5.4.10 - wprowadza kilka ważnych zmian w Uniwersalnym Trybie Pracy i rozszerza moduł synchronizacji kontrahentów w programie WF-MAG

W panelu pojawiła się nowa wersja aplikacji IAI Bridge, która rozszerza moduł synchronizacji kontrahentów w programie WF-MAG o nowe funkcje, porządkuje nazwy kolumn w tabelach bazy UDB, oficjalnie wspiera Streamsoft Prestiż 313 oraz znacząco poprawia działanie modułu rabatów w Uniwersalnym Trybie Pracy.

Synchronizacja rabatów oraz adresów dostaw dla WF-MAG

Integracja z programem WF-MAG zyskała dwie nowe opcje w module synchronizacji kontrahentów. Została dodana możliwość przekazywania rabatów indywidualnych dla kontrahentów do panelu oraz obustronna synchronizacja adresów dostaw.

W przypadku rabatów moduł działa w oparciu o funkcję w WF-MAG „Indywidualne ceny dla artykułów”. Możliwe jest ustawienie konkretnej ceny lub upustu / narzutu dla towaru.

Natomiast synchronizacja adresów dostaw działa zarówno w stronę WF-MAG → Panel, jak i Panel → WF-MAG. Dodanie adresu dostawy np. w panelu spowoduje, że przy najbliższej synchronizacji zostanie on dopisany do karty kontrahenta w programie WF-MAG. Zmiana danych w takim adresie po stronie panelu zostanie również odwzorowana w programie WF-MAG.

Zmiany w bazie UDB (Uniwersalny Tryb Pracy)

Zmiana jaka zaszła w nazwach kolumn w tabelach bazy UDB (Uniwersalny tryb pracy) ma wyłącznie znaczenie dla działania modułu generowania oferty IOF. Zmiana nie wpływa na działanie synchronizacji z panelem tj. pobieranie zamówień, synchronizacja stanów magazynowych i cen, synchronizacja kontrahentów.

Uwaga! Jeśli korzystasz z Uniwersalnego Trybu Pracy i generujesz ofertę IOF, to przed instalacją IAI Bridge 5.4.10 musisz najpierw dostosować integrację programu F/K z bazą UDB pod kątem wspomnianych zmian. W przeciwnym wypadku generowanie oferty IOF stanie się niemożliwe do czasu wykonania zmian w integracji.

Dokładny wykaz zmian w nazwach kolumn w tabelach: providers, categories oraz pictures znajduje się w tutaj.

Wydajniejsza synchronizacja rabatów w Uniwersalnym trybie pracy

Wraz z wdrożeniem synchronizacji rabatów dla WF-MAG został zoptymalizowany moduł odpowiedzialny za tę funkcję w IAI Bridge. Działanie zostało kilkukrotnie przyspieszone, a wydajność modułu pozwala na przypisanie do jednego klienta wielu tysięcy indywidualnych cen dla towarów.

Nowy przełącznik dla cen przekreślonych

W module synchronizacji cen przekreślonych w IAI Bridge została dodana opcja, której włączenie spowoduje, że towar nie zostanie umieszczony w sekcji promocja, jeżeli jego cena przekreślona równa jest cenie detalicznej.

Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Wsparcie dla Streamsoft Prestiż 313

IAI Bridge w wersji 5.4.10 doczekał się również oficjalnego wsparcia dla aktualnie dostępnej wersji programu F/K Streamsoft Prestiż 313.