Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za styczeń 2011 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2011 roku.

W styczniu 2011 w IAI pojawiło się wiele nowości pod kątem ekspansji zagranicznej, ale te nowości są też bardzo przydatne dla polskich sklepów. Przede wszystkim pojawiły się usługi Premium IP, możliwość prowadzenia oddziałów przez dodatkowe sklepy oraz nowe aplikacje pomocnicze, w tym Bridge szczególnie przygotowany do prowadzenia eksportu. Dodatkowo z nowych usług pojawiły się priorytetowe usługi Express.

Dodatkowo był to kolejny miesiąc wzrostu przychodów. Kolejny raz IAI podtrzymało tempo 50% wzrostu przychodów rocznie i ponad dwukrotne wzrosty na przestrzeni dwóch lat.

plik Raport miesięczny IAI S.A. za I 2011