Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Tłumaczenie panelu na angielski zakończone

Z radością informujemy, że zakończyliśmy lokalizację panelu administracyjnego na język angielski. Dzięki niej panel stał się w pełni przystosowany dla klientów anglojęzycznych. Lokalizacja obejmuje nie tylko samo tłumaczenie, ale wymagała od nas:

  • dodania obsługi stref czasowych
  • dodanie obsługi kultur (sposobu formatowania różnych informacji)
  • przebudowa interfejsu i kodu systemu tak aby można było dostarczać tę samą wersję systemu w języku polskim i angielskim jednocześnie
  • tłumaczenie literałów tekstowych

Nie chcieliśmy iść na drogą wybieraną przez wielu producentów oprogramowania, a więc dostarczać osobnej wersji, przetłumaczonej na jedne język. Dzięki tej operacji spodziewamy się znacznie niższych kosztów rozwoju systemu, wyższej niezawodności oraz globalnego zasięgu. Dzięki dobrze wykonanej pracy, wprowadzanie kolejnych wersji sprowadza się już tylko do przetłumaczenia literałów. Tym samym system panelu administracyjnego gotowy jest do globalnej ekspansji.

Każdy użytkownik panelu administracyjnego może pracować we własnym język, strefie czasowej i kulturze. Jest to rewelacyjna funkcjonalność, pozwalająca np. na off-shoring czy pracę międzynarodową. W połączeniu z funkcją Oddział firmy właściciel panelu administracyjnego może zintegrować międzynarodową sprzedaż i obsługę klienta w jednym systemie. Pod wielojęzyczność zostały podporządkowane wszystkie elementy systemu.

W kolejnym etapie prac lokalizacyjnych przygotowana zostanie lokalizacja aplikacji pomocniczych IAI POS 1.0 oraz IAI Downloader 1.0. W dalszej kolejności rozpoczniemy wprowadzanie funkcji potrzebnych partnerom obsługującym klientów na rynkach zagranicznych. Na koniec nastąpi spięcie i dopracowanie procedur sprzedażowych, które zwieńczy 2-letni okres przygotowań technicznych do ekspansji zagranicznej.