Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zapłać za IAI-Shop.com z PayPal - natychmiast i z całego świata

Od dzisiaj, klienci mogą za opłaty dla IAI S.A. z tytułu używania IAI-Shop.com, wnosić poprzez najbardziej znany i zaufany na świecie system PayPal. Do tej pory przyjmowane były wyłącznie wpłaty bezpośrednie na konto IAI S.A. Wadą takiego rozwiązania było wynoszące do 2 dni oczekiwanie na zaksięgowanie wpłaty oraz poważne utrudnienia dla klientów opłacających usługi spoza Polski. Od dzisiaj problem ten rozwiązuje zastosowanie obok wpłat na konto, możliwości dokonywania wpłat przez PayPal.

Podczas dokonywania wpłaty, mogą Państwo wybrać PayPal jako sposób dokonania płatności. System pozwala wprowadzić samodzielnie kwotę wpłaty. Po przejściu do systemu PayPal mogą Państwo wpłacić taką kwotę. Zwracamy przy tym uwagę na to, że system PayPal pobiera z tytułu płatności prowizję. Dla klientów IAI-Shop.com będzie ona wynosiła 2.3%+0,80zł za każdą płatność. Przez najbliższe 3 miesiące, aby zachęcić Państwa do przetestowania tej formy wnoszenia opłat, prowizja została ustawiona na 1.9%+0,80zł System bilingowy IAI-Shop.com pobiera informację o zaksięgowanych wpłatach z PayPal, niemal natychmiast i księguje je na Państwo saldo. Pobrana prowizja jest uwidaczniana jako osobna pozycja w saldzie. Jeżeli dla Państwa pobierana prowizja za płatność jest nie do zaakceptowania, prosimy o dokonywanie wpłat w dotychczasowy sposób, czyli przelewem bankowym. Za taką płatność, żadne potrącenia nie będą wykonywane.

Z uwagi na charakter systemu PayPal usługę taką powinni docenić obecni i przyszli klienci korzystający z IAI-Shop.com za granicą, nieposiadający konta bankowego w Polsce. Opcję tą docenią również klienci opłacający faktury "na ostatnią chwilę". Obecnie, aby odblokować panel administracyjny, w przypadku jego zablokowania na skutek znacznych zaległościach w opłatach, wystarczy wejść do opłacania przez PayPal, wpłacić odpowiednią kwotę i w przypadku płatności z konta PayPal lub kartą kredytową, wpłata zostanie zaksięgowana niemal natychmiast, odblokowując panel i sklep.

Przypominamy przy tej okazji, aby kontrolowali Państwo regularnie stan swojego salda wpłat. Informujemy również, że wnioski o szybsze zaksięgowanie wpłat na podstawie potwierdzenia wpłaty przesłanego komunikatem nie będą uwzględniane. Obecnie, mają Państwo możliwość dokonania natychmiastowej wpłaty przez PayPal. A zatem w przypadku chęci natychmiastowej reakcji, należy mimo wykonanego przelewu bankowego, dokonać wpłaty przez PayPal. Po dotarciu i zaksięgowaniu przelewu bankowego, da on nadwyżkę na saldzie, co spowoduje uwzględnienie jej w kolejnych okresach rozliczeniowych.