Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Zawarcie przez Spółkę umowy najmu nowej powierzchni biurowej

Zarząd IAI S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2013 r. zawarta została umowa najmu nowej powierzchni biurowej, która docelowo stanie się nową siedzibą Emitenta. Wartość umowy oraz jej wpływ na działalności Spółki, kwalifikuję tę umowę jako istotną.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat i obejmuje powierzchnię 661m2 w Piastów Office Center w Szczecinie. Koszty najmu nie odbiegają od rynkowych warunków w tego typu umowach. Zarząd Emitenta planuje przeniesienie siedziby Spółki do nowej powierzchni biurowej na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2013 roku. Dokładne informacje o tym fakcie zostaną podane w przyszłości w kolejnych komunikatach, do tego czasu Spółka funkcjonuje w obecnej siedzibie.

Nowa powierzchnia biurowa pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, które ma doprowadzić do zwiększenia przychodów i jest konieczne z punktu widzenia rozwoju Spółki. Emitent uważa, że zmiana ta pozwoli na podniesienie efektywności obsługi klientów, również w kontekście planów wprowadzenia na rynek nowych usług oraz prowadzenia ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do regulaminu alternatywnego systemu obrotu (według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 2013 r.).