Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

2 Zjazd Użytkowników - można już zamawiać

Zgodnie z przekazanymi 6 dni temu informacjami na temat 2. Zjazdu Użytkowników IAI-Shop.com przekazujemy dalsze, bardziej szczegółowe informacje. <p Ustalona została już przez nas wysokość opłaty wpisowej. Wyniesie ona 50zł netto od osoby uczestniczącej w Zjeździe. Można już dokonywać zapisów. Przypominamy, że w tym celu należy złożyć zamówienie przez komunikat (do Działu handlowego). Do komunikatu zostanie dodane zadanie bilingowe na zamówioną ilość biletów. Prosimy o podawanie imion i osób uczestniczących w Zjeździe. Umożliwi to przygotowanie imiennych identyfikatorów dla wszystkich. Dopiero po zatwierdzeniu opłaty na zadanie bilingowe, zostanie dla Państwa zarezerwowane miejsce na konferencji. Tak jak informowaliśmy wcześniej, miejsc jest tylko 100. W ostatnim tygodniu, mimo iż sprzedaż nie była oficjalnie jeszcze prowadzona, zostało sprzedanych 30 miejsc. Radzimy zatem nie zwlekać do ostatnich chwili, zwłaszcza że nie będziemy retransmitowali spotkania w postaci filmów. W ramach Zjazdu umożliwimy przede wszystkim zadawanie aktywne pytań i uczestniczenie we wszystkich dyskusjach. Szczególnie aktywni klienci IAI-Shop.com mają możliwość wzięcia udziału w przygotowywanych blokach specjalnych:Giełda kooperacyjna każdy prelegent otrzyma możliwość zaprezentowania w ciągu 4 minut swojej firmy i możliwości kooperowania B2B. Giełda kooperacyjna umożliwi sprzedaż hurtową dostawy just in time pomiędzy naszymi klientami. Lista chętnych prelegentów zostanie zamknięta 14 czerwca. Prezentacje success stories umożliwimy 2 wybranym przez nas klientom zaprezentowanie swoich firm w kontekście tego co szczegółowo zrobili, jakie moduły wykorzystują, jakie inne dodatkowe oprogramowanie itp. Na prezentacje te przypadnie około 25 minut. Prezentacje te będą treściwe i zapewne pozostałe osoby usłyszą to czego na innych konferencjach nie mogli usłyszeć, czyli jak konkretnie stosować IAI-Shop.com aby mieć sukces w handlu internetowym. Chętnych do tych prezentacji prosimy o kontakt w komunikacie Do dyrekcji. Tym, którzy zaprezentują swoje firmy w tej części gwarantujemy darmowy wstęp i zwrot kosztów przejazdu na konferencję. Panel dyskusyjny w części success stories. Oprócz 2 wybranych firm do panelu zaprosimy 2 kolejne, które będą mogły wziąć udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym wspólnie tak aby udzielić odpowiedzi na to co działa a co nie. Chętnych do udziału w panelu wyłonimy z grupy osób, które zgłoszą się do prezentacji success stories, a nie zostaną przez nas z braku większej ilości czasu zaproszeni do prezentacji.Dodatkowo informujemy,że konferencja zacznie się od 9:00 i potrwa do 17:30. Prosimy o przybycie wcześniej, przed godziną 9:00, najlepiej 8:30, tak abyśmy mogli jak najwięcej czasu wykorzystać na merytoryczny przekaz. W ciągu tego dnia zaplanowaliśmy tylko dwie, 15 minutowe przerwy oraz jedną dłuższą, obiadową, która potrwa 60 minut. Pozostały czas wypełnią wyłącznie wysoce merytoryczne prezentacje i dyskusje. Po konferencji, w oddalonym o 1,5km biurach IAI odbędzie się dzień otwarty, czyli możliwość spotkania pracowników IAI i zobaczenia, jak wygląda firma od kuchni. Na spotkanie tradycyjnie zapraszamy również inwestorów i sympatyków IAI.