Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja prognoz wyników za 2011 rok

Zarząd IAI S.A. informuje, iż że zaistniała potrzeba aktualizacji prognoz przychodów oraz wyniku netto przedstawionych w raporcie bieżącym 10 listopada 2010 roku.

Zasadniczą przyczynami zmiany prognozy finansowej są: spowolnienie wzrostu rynku e-handlu w Polsce, inwestowanie dużych środków finansowych w budowę infrastruktury potrzebnej do realizacji projektu Service Emporium dofinansowanego ze środków UE, opóźnienie we wprowadzeniu nowych, płatnych, usług w ramach IAI-Shop.com oraz prowadzeniu strategii cenowej Spółki polegająca na utrzymywaniu możliwe niskich cen i marż, mając na celu zachowanie wysokiego tempa wzrostu ilości obsługiwanych nowych sklepów.

Poprzednie prognozy przygotowano w oparciu o trzy istotne założenia:
- co najmniej utrzymanie, a docelowo poprawienie tempa wzrostu przychodów oraz poziomu kosztów za dziesięć miesięcy 2010 roku oraz cały 2009 rok.
- wprowadzenia na rynek nowych usług
- kontynuowania inwestycji mających na celu przeprowadzenie ekspansji zagranicznej, w szczególności inwestycje w nowe miejsca pracy.

Jednak spadek rozwoju polskiego e-handlu z 50 ? 80% rocznie w latach 2009-2010 do poziomu około 15% w 2011 roku spowodował, że utrzymanie tak wysokiego, jak było założone, tempa wzrostu przychodów stało się niemożliwe. Ponadto Spółka utrzymywała możliwe niskie ceny (średnie przychody z obsługi jednego sklepu internetowego w latach 2010 i 2011 systematycznie malały, ale były kompensowane przez wzrost efektywności działań wewnątrz Spółki) aby jej oferta była możliwe atrakcyjna na rynku. Pomimo tego, na rynku który zwalnia okazało się to za mało, aby zwiększać liczbę obsługiwanych sklepów w tempie 80 ? 100% rocznie, co było głównym założeniem poprzednich prognoz. Jednak zmiany w cenniku wprowadzone w czwartym kwartale 2011 roku spowodują wzrost przychodów i poprawią efektywność segmentacji cenowej obsługiwanych klientów. Ponadto widząc taką tendencję rynkową, Spółka od połowy roku 2011 przygotowuje nowe usługi, które pozwolą jej na zaistnienie na zupełnie nowych rynkach i wzrost przychodów w kolejnych latach.

Wprowadzenie nowych produktów i usług zapowiedzianych na 2011 rok, czyli przede wszystkim integracji z DPD oraz integracji z systemami płatności, które są dla Spółki nowymi źródłami przychodów zostało opóźnione, ze względu na skomplikowanie prac oraz ich innowacyjność i nieprzewidywalny charakter oraz konieczność kreatywnego tworzenia zupełnie nowych usług od podstaw. Taki proces zawsze jest obarczony dużym ryzykiem projektowym. Jednak, należy zaznaczyć, że przychody z tych usług, które zostały wprowadzone w 2011 roku systematycznie rosną i w każdym kolejnym kwartale będą wyższe. W 2012 roku zostaną do oferty Spółki zostaną wprowadzone usługi płatnicze kolejnych banków oraz firm kurierskich, co spowoduje dalszy wzrost przychodów.

Od 1 sierpnia 2011 roku Spółka ponadto prowadzi nowy projekt Service Emporium, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 1.4. Wiązało się to z poczynieniem znacznych inwestycji, które obciążyły wynik finansowy Spółki w drugiej połowie 2011 roku. Jednak inwestycje te zostaną zrefundowane w 2012 roku, a efekty i nowe usługi, które Spółka wprowadzi na rynek zdecydowanie zwiększą możliwości sprzedaże. W 2012 prace nad tym projektem będą prowadzone bardzo intensywnie, a ich efekty będą widoczne w 2013 roku.

Kluczowa dla zwiększenia przychodów jest ekspansja zagraniczna, która została opóźniona o około kwartał, ze względu na olbrzymi nakład pracy nie tylko informatycznej, ale przede wszystkim organizacyjnej wewnątrz Spółki. Spółka na każdym etapie w raportach kwartalnych i miesięcznych informowała o postępie prac. W tej chwili prowadzone są już rozmowy handlowe z pierwszymi zagranicznymi klientami oraz partnerami, którzy będą reprezentowali ofertę Spółki na rynkach zagranicznych.

Zarząd informuje, że posiadane przez Spółkę zaplecze kapitałowe umożliwia bezpieczną realizację takiej strategii. Spółka pozostaje rentowna i co najważniejsze bardzo innowacyjna. Przynosi zyski i stale wprowadza nowe produkty na rynek i wyznacza wysokie standardy obsługi klienta. Zakończenie opóźnionych projektów spowoduje wzrost przychodów, a inwestycje w infrastrukturę, organizację i narzędzia wewnętrzne w Spółce poczynione w 2011 roku, przyczynią się do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności finansowej.

Zaktualizowane prognozy finansowe podane są poniżej:
Rok 2011 - przychody ze sprzedaży 4 miliony złotych; wynik netto 250 tys. zł,

Jednocześnie Zarząd informuje, że wstrzymuje się z publikacją wyników na następne lata, ze względu na bardzo dużą nieprzewidywalność otoczenia biznesowego Spółki, szybki rozwój nowych usług, ekspansję zagraniczną co powoduje, że na obecnym etapie rozwoju przygotowanie precyzyjnych prognoz wyników jest niezwykle trudne i obarczone olbrzymim błędem.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.