Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja prognoz zawartych w Dokumencie Informacyjnym

Zarząd IAI S.A. informuje, iż że zaistniała potrzeba aktualizacji prognoz przychodów oraz wyniku netto zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym Spółki.

Zasadniczą przyczyną zmiany prognozy finansowej jest zmiana strategii cenowej Spółki. Zmiana polegała na wprowadzeniu nowych niższych abonamentów i w jej efekcie Spółce udało się zrealizować szybką ekspansję na rynku. We wrześniu 2010 roku, 9 miesięcy po debiucie na NewConnect, Spółka obsługiwała już 1000 sklepów internetowych.

Przyczyną niższej od oczekiwanej rentowności Spółki jest zamrożenie i obniżenie cen na niektóre usługi IAI-Shop.com i jednoczesnym inwestowaniem w nowe miejsca pracy. Zarząd widząc możliwości szybszego inwestowania w bezpiecznej sytuacji finansowej Spółki (bardzo wysoka płynność) podjął zdecydowane kroki zwiększając zatrudnienie. Celami takiej strategii są utrzymanie wysokiej dynamiki zwiększania udziału w rynku polskim oraz szybka i skuteczna realizacja wejścia na rynki zagraniczne. Realizacja tej strategii okazała się skuteczna, ponieważ Spółka obsługuje obecnie ponad 1000 sklepów internetowych. Udało się zrealizować już po dziewięciu miesiącach od debiutu, jednak prowadzenie takiej polityki cenowej odbiło się na realizowanych przychodach.

Zarząd informuje, że posiadane przez Spółkę zaplecze kapitałowe umożliwia bezpieczną realizację takiej strategii i zdaniem Zarządu doprowadzi do eliminacji części konkurencji i do dalszego wzmacniania się pozycji IAI jako jednego z liderów na rynku. Obniżając i zamrażając ceny Spółce udało się już pozyskać od konkurencji wielu nowych perspektywicznych klientów, których popyt na usługi oferowane przez Spółkę zdaniem Zarządu będzie się w krótkim czasie zwiększał, co powinno przełożyć się na wzrost rentowności oraz przychodów w następnych latach.

Zaktualizowane prognozy finansowe podane są poniżej:

  1. Rok 2010 - przychody ze sprzedaży 3,2 miliona złotych; wynik netto 20 tys. zł,
  2. Rok 2011 - przychody ze sprzedaży 6,5 miliona złotych; wynik netto 500 tys. zł,

Jednocześnie Zarząd informuje o rezygnacji z prognozowania EBITDA, którego prognozy zostały podane w Dokumencie Informacyjnym.

Powyższe prognozy przewidują spełnienie założeń w postaci:

  1. co najmniej utrzymanie, a docelowo poprawienie tempa wzrostu przychodów oraz poziomu kosztów za dziesięć miesięcy 2010 roku oraz cały 2009 rok.
  2. wprowadzenia na rynek nowych usług
  3. kontynuowania inwestycji mających na celu przeprowadzenie ekspansji zagranicznej, w szczególności inwestycje w nowe miejsca pracy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.