Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2009 - 15/02/2010

Raport roczny za 2009 rok - 27/05/2010

Raport kwartalny za I kwartał 2010 - 14/05/2010

Raport kwartalny za II kwartał 2010 - 13/08/2010

Raport kwartalny za III kwartał 2010 - 12/11/2010

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu)