Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2010 - 15/02/2011
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2011 - 13/05/2011
  3. Raport roczny za 2010 rok - 27/05/2011
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2011 - 12/08/2011
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2011 - 14/11/2011

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes Zarządu)