Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2011 - 15/02/2012
2. Raport kwartalny za I kwartał 2012 - 15/05/2012
3. Raport roczny za 2011 rok - 28/05/2011
4. Raport kwartalny za II kwartał 2012 - 14/08/2012
5. Raport kwartalny za III kwartał 2012 - 14/11/2012

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Sebastian Muliński