Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie w załączeniu przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect"

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

plik Zasady ładu korporacyjnego IAI S.A.