Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 28 czerwca 2010 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2010 roku.

1. Paweł Fornalski posiadający 5437500 akcji i dysponujący 10331250 głosami na WZA, co stanowi 69.31% głosów

2. Sebastian Muliński posiadający 2062500 akcji i dysponujący 3918750 głosami na WZA, co stanowi 26.29% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie.