Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

KDPW przyjęła do depozytu akcje IAI Serii C

Zakończony kolejny etap na drodze do debiutu - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przyjął do depozytu akcje serii C. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dematerializuje akcje i przechowuje wszelkie informacje o ilości akcji w obiegu oraz o tym kto jest ich właścicielem w danym momencie. Bez dematerializacji akcji nie byłby możliwy debiut na New Connect.

20 października 2009r. IAI S.A. otrzymała informację od KDPW, że ten przyjął do depozytu wszystkie akcje serii C oraz przyznał spółce status uczestnika Krajowego  Depozytu Papierów Wartościowych w typie emitenta.

Dla wszystkich akcjonariuszy jest to bardzo ważna informacja - to właśnie KDPW jest odpowiedzialne za to, że Wasze akcje są na Waszych rachunkach maklerskich. Jednak ta decyzja, jeszcze nie oznacza, że te akcje się tam pojawią, co wynika z procedur KDPW.Oznacza to jednak, że zakończył się już kolejny, z ostatnich kroków mających na celu debiut.

W tym momencie KDPW wie już kto i ile ma akcji i jest gotowe rozpocząć obrót nimi. Na razie jest to tak zwane warunkowe zarejestrowanie akcji i jest to normalna, standardowa procedura. To znaczy, że warunkiem pełnego wpisania do rejestru oraz  pojawienia się akcji na rachunkach maklerskich jest złożenie przez IAI S.A.dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na New Connect. Co uczynimy możliwie najszybciej.

Obecnie prowadzone działania w drodze do debiutu to kończenie sprawozdania finansowego za rok 2008, następnie złożenie dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych i po uzyskaniu potwierdzenia dopuszczenia akcji do notowań przekazanie tej informacji do KDPW. Wtedy w ciągu trzech dni akcje pojawią się na rachunkach maklerskich akcjonariuszy.